data dodania: 20.04.2015, data modyfikacji: 07.01.2016

Publikacja artykułów dotyczących efektów realizacji Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmująca publikację w prasie o zasięgu regionalnym, w sześciu największych województwach, sześciu artykułów sponsorowanych, po jednym na województwo

WZP.6151.20.2015

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Załączniki