Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 10.03.2015, data modyfikacji: 25.01.2016

Publikacja artykułów dotyczących efektów realizacji Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmująca publikację w prasie o zasięgu regionalnym, w sześciu największych województwach, sześciu artykułów sponsorowanych, po jednym na województwo

WZP.6151.9.2015

Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Załączniki