data dodania: 13.01.2015, data modyfikacji: 22.01.2016

Świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na możliwości wstępu przez Użytkowników na zajęcia sportowo-rekreacyjne objęte Pakietem Sportowym, w ramach miesięcznego abonamentu

WZP.221.2.2015

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki