Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 18.01.2019, data modyfikacji: 28.01.2019

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, konferencji i szkoleń organizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na terenie m. st. Warszawy.

WZP.270.29.2019

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki