Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 03.10.2018, data modyfikacji: 25.10.2018

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do mobilnego Internetu dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

WZP.270.165.2018

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki