Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 30.01.2019, data modyfikacji: 31.01.2019

Świadczenie Usługi Asysty Technicznej dla oprogramowania będącego w posiadaniu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A

WZP.270.235.2018

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki

Podłączenie do ZSMOPL