data dodania: 21.06.2017, data modyfikacji: 21.07.2017

Świadczenie usługi serwisu, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie

WZP.270.96.2017

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki