Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 28.11.2017, data modyfikacji: 16.03.2018

Świadczenie usługi serwisu urządzeń IT wraz z wbudowanym oprogramowaniem będących w posiadaniu Zamawiającego, tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

WZP.270.149.2017

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki