Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 26.11.2018, data modyfikacji: 20.02.2019

Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej Pomocniczego Ośrodka Przetwarzania Danych(zwanego dalej „POPD” lub „serwerownią”) w siedzibie CSIOZ w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A.

WZP.270.186.2018

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki