Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 21.12.2018, data modyfikacji: 04.01.2019

Świadczenie usługi wsparcia technicznego w zakresie systemu bezpieczeństwa wspierającego działania Security Operations Center (SOC) dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie

WZP.270.229.2018

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki