Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 21.01.2019, data modyfikacji: 11.04.2019

Świadczenie usługi wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu i rozwoju Systemów teleinformatycznych.

WZP.270.9.2019

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki