Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 24.05.2019, data modyfikacji: 19.06.2019

Usługa kompleksowej organizacji i obsługi dwóch jednodniowych spotkań o charakterze „Team building”

WZP.270.79.2019

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Usługi społeczne

Załączniki