Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 23.11.2018, data modyfikacji: 28.01.2019

Usługa kompleksowej organizacji i obsługi jednodniowej narady dot. podsumowania działań zrealizowanych w 2018 roku przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz planów na rok 2019

WZP.270.209.2018

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki