Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 14.12.2017, data modyfikacji: 16.02.2018

Usługa kompleksowej organizacji i obsługi jednodniowej narady dot. podsumowania działań zrealizowanych w 2017 r. przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz planów na rok 2018

WZP.270.173.2017

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki