Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 16.09.2016, data modyfikacji: 08.11.2016

Wsparcie eksperckie w zakresie weryfikacji dokumentacji przetargowej na dokończenie budowy P1 polegające na przeprowadzeniu audytu dokumentacji przetargowej pod kątem technologicznym

WZP.221.120.2016

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki