Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 12.12.2017, data modyfikacji: 16.02.2018

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zadrukowanego panelu graficznego do ścianki wystawienniczej

WZP.270.170.2017

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki