Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 19.07.2019, data modyfikacji: 28.08.2019

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego kalendarzy na rok 2020 zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego projektami graficznymi

WZP.270.137.2019

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki