data dodania: 11.12.2017, data modyfikacji: 18.12.2017

Zakup i dostawa 3 sztuk ekspresów do kawy na potrzeby centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

WZP.270.167.2017

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki