Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data dodania: 29.06.2020, data modyfikacji: 29.06.2020

Zakup i dostawa deduplikatorów

WZ.270.154.2020

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki