data dodania: 05.12.2017, data modyfikacji: 19.12.2017

Zakup Jira Software na 500 użytkowników dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

WZP.270.165.2017

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki