Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

AWARIA: Platforma P1 jest w tej chwili niedostępna, trwają prace nad przywróceniem działania systemu. Za utrudnienia przepraszamy. Na bieżąco będziemy informować o postępach prac.

data dodania: 07.12.2018, data modyfikacji: 19.12.2018

Zakup licencji oprogramowania antywirusowego dla środowiska wirtualizującego Vmware.

WZP.270.203.2018

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd"

Załączniki

Podłączenie do P1