data dodania: 12.05.2015, data modyfikacji: 18.01.2016

Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych wirtualnych maszyn” dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

WZP.221.51.2015

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki