data dodania: 28.11.2017, data modyfikacji: 12.12.2017

Zakup sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym - 32 szt. dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A

WZP.270.163.2017

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki