Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

data dodania: 23.08.2016, data modyfikacji: 09.09.2016

Zorganizowanie dwudniowego szkolenia w zakresie wymiarowania oprogramowania metodą pomiaru rozmiaru funkcjonalnego (COSMIC) dla pracowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

WZP.221.107.2016

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe

Załączniki